LUCHTVERDEELTECHNIEK

BEGRIPPEN EN DEFINITIES 
Het vakgebied Luchtverdeeltechniek kent vele begrippen en definities. Graag lichten wij hieronder enkele hoofdzaken nader toe.

De termen

Omgevingsinvloeden
Thermisch comfort
Comfortzone
Inductie
Straalvorm
Definitie Luchtverdeeltechniek
Luchtverdeling bij hoog inducerende systemen (ook wel tangentiaal mengende systemen)
Luchtverdeling bij diffuus mengende systemen
Luchtverdeling bij laag inducerende systemen (de zogenaamde geforceerde verdringing)
Luchtverdeling bij niet inducerende systemen (de zogenaamde vrije verdringing)