overons mvo klikblok

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als leverancier van een gezond binnenklimaat is het van belang om ook oog te hebben voor het milieu en voor de wijze waarop de te leveren diensten en goederen tot stand komen. Barcol-Air volgt de MVO richtlijnen zoals gesteld door HC Groep.

Het ontwikkelen van energiezuinige oplossingen, het hanteren van de juiste verpakkingsmaterialen, het voorzien in elektrische oplaadpunten: voorbeelden hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen HC Groep tot uiting komt. We geven als bedrijf invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door via een milieumanagementsysteem conform de ISO 14001 onze milieubelasting systematisch zichtbaar en beheersbaar te maken. 

Door het onderbrengen van verschillende bedrijven binnen één vestiging versterken we niet alleen de onderlinge samenwerking, maar kunnen we tevens efficiënter werken hetgeen een gunstig effect heeft op de CO2 footprint van ons wagenpark. Bij het ontwerp van de bedrijfspanden in Waalwijk zijn slimme keuzes gemaakt waarbij duurzaamheid vanaf het begin leidend was. Niet alleen de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de bouwmaterialen, klimaatinstallaties, regelbaarheid en energiemanagement, maar - waar mogelijk - is ook gekozen voor materialen en producten die aansluiten op Cradle to Cradle of hergebruik. Hetzelfde geldt voor de keuzes die eerder zijn gemaakt bij de grootschalige renovatie van ons bedrijfspand in Purmerend. 

Duurzaam

In het kader van duurzaamheid is HC Groep als participant aangesloten bij de Dutch Green Building Council en actief betrokken bij BREEAM.NL gecertificeerde projecten.

BREEAM.NL methode

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken en stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en te verbeteren. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).

BREEAM-NL is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Binnen HC Groep hebben diverse bedrijven een actieve bijdrage geleverd bij het behalen van BREEAM totaalscores op hoog niveau. Een voorbeeld hiervan is het project The Edge in Amsterdam, dat met een totaalscore van 98,36% momenteel het meest duurzame gebouw ter wereld is.

Voor aanvullende informatie verwijzen we graag naar de websites DGCB of BREEAM.NL.

Neem contact met ons op

Advies nodig?

Op zoek naar de juiste oplossing, maak gebruik van onze selectiesoftware!

Specifieke vragen over onze systemen of producten? Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag verder!

airselectnl