Testfaciliteiten

Barcol-Air beschikt over eigen testfaciliteiten waarin nieuwe oplossingen beproefd kunnen worden en trainingen op maat gegeven worden.

Climate room | Barcol-Air

Climate room

In Purmerend beschikt de HC Groep over een uitgebreid klimaatlaboratorium voor het uitvoeren van full scale binnenklimaat testen.

Hiervoor wordt een representatief deel van een gebouw schaal 1:1 nagebouwd inclusief plafond- en geveldetails (voorzien van glas).

Vervolgens wordt de praktijksituatie voor externe en interne belasting wetenschappelijk gesimuleerd. In deze genormeerde omgeving wordt het thermisch comfort getest, waardoor onomstotelijk wordt vastgesteld of de betreffende situatie aan alle gestelde normen en eisen voldoet.

Naast de werktuigbouwkundige onderdelen zoals luchtverdeeltechniek en klimaatplafonds zijn verlichting, regeltechniek en Smart Building technologie steeds water integraal onderdeel van de klimaatkamer testen.

LUKA testopstelling | Barcol-Air

LUKA testopstelling

Sinds 1 januari 2013 is de luchtdichtheidsklasse C (EN1751) door de LUKA (Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten) tot standaard verheven. Dit houdt in dat voor een compleet luchtkanalensysteem deze nieuwe standaard luchtdichtheidsklasse C (voorheen klasse B) wordt geëist.

Behalve dat er een energiebesparing in een gebouw optreedt door het geringere lekverlies, heeft het ook een positieve invloed op de vervuiling van de kanalen, de hygiëne in de ruimten en op de geluidsproductie. In de praktijk betekent dit een reductie van het lekverlies van 0.82 l/s/m² naar 0.27 l/s/m² (bij een testdruk van 1000 Pa). Ook de componenten in de luchtweg bv. VAV-units of brandkleppen (de zogenaamde appendages) dienen aan de C-klasse te voldoen.

Barcol-Air beschikt over eigen testfaciliteiten om producten op deze luchtdichtheidsklasse te beoordelen. Met deze zgn. LUKA testopstelling zijn wij in staat om zeer nauwkeurig te meten. De testopstelling wordt jaarlijks gecertificeerd door TÜV (klik op de afbeelding voor het huidige certificaat).

Geluidkamer | Barcol-Air

Geluidkamer

In de geluidkamer worden projectmatig de geluidsspectra van de aangeboden luchtverdeelcomponenten gecontroleerd en gereproduceerd. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuw ontwikkelde of aangepaste componenten.
 

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Computional Fluid Dynamics (CFD) of numerieke stromingsleer is de techniek om door middel van numerieke methoden en algoritmen (lucht-)stromingen te analyseren en te voorspellen. Het proces omvat miljoenen berekeningen, welke met behulp van een computer met voldoende rekenkracht worden uitgevoerd.


Simulatieproces
Voor de simulatie wordt de geometrie driedimensionaal opgesteld en het medium met haar eigenschappen bepaald; bij de ontwikkeling van roosters is dit medium lucht. Vervolgens worden de ruimtecondities opgesteld en krijgen de fysische grenzen, zoals bijvoorbeeld de inlaat (rooster) en de uitlaat (spleet onder deur), eigenschappen toebedeeld. Het volume wordt opgedeeld in voldoende kleine cellen (‘meshing’) en de simulatie wordt gestart. De benodigde vergelijkingen worden iteratief opgelost totdat een vooraf ingestelde nauwkeurigheid is bereikt. Het resultaat kan vervolgens worden gevisualiseerd, geanalyseerd en zonodig gevalideerd in de eigen klimaatkamer.

Visualiseren
De waarden van de gewenste variabelen kunnen op meerdere manieren inzichtelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld met kleur en/of richtingspijlen, maar ook is het mogelijk grafieken of tabellen te genereren.

Analyseren
De resultaten kunnen worden geanalyseerd om zodoende snel inzicht te verkrijgen in het uitstroompatroon. Daarnaast is de invloed van bepaalde aanpassingen in het ontwerp op deze manier snel te verkrijgen. Op deze wijze is een ontwerp sneller en eenvoudiger te optimaliseren.

Valideren
Zelfs met eenvoudige processen kan de uitkomst van een berekening niet nauwkeurig genoeg zijn, waardoor het van belang blijft om voorspellingen te valideren. Bij de ontwikkeling van onze producten wordt om deze reden deze techniek als hulpmiddel gebruikt en worden de eindresultaten met behulp van modellen gecontroleerd in de klimaatkamer.

Solutions center

Een belangrijke expertise van HC RT is het integreren van producten en systemen van verschillende fabrikanten met verschillende communicatie protocollen in 1 geïntegreerd en communiceerde systeem.

Het Solutions Center heeft een complete Gebouw Automatisering en Smart Building infrastructuur voor het trainen en opleiden van klanten en personeel en ontwikkelen en testen van integratie en Smart Building oplossingen.

Neem contact met ons op

Advies nodig?

Op zoek naar de juiste oplossing, maak gebruik van onze selectiesoftware!

Specifieke vragen over onze systemen of producten? Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag verder!